Kontingentvilkår


Indmeldelse på KG66's breddehold er gældende for hele sæsonen 1. september-31. maj.


Kontingentet betales elektronisk enten via netbank eller med Dankort, VISA-Dankort to gange pr. sæson, første gang ved tilmelding og anden gang ved automatisk træk i begyndelsen af januar.


Såfremt du får nyt Dankort, skal du opdatere oplysningerne via din/dit barns profil i Klubmodul. Log ind ved tryk på dette link, vælg "Mine hold" og opdater derefter dine kort-oplysninger.


Vi modtager IKKE debitkort eller kreditkort.


Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen, og kontingentet refunderes principielt ikke. Hvis det allerede efter maksimalt 1-2 gange viser sig, at du/dit barn alligevel ikke ønsker at gå på holdet af den ene eller anden årsag, kan vi helt eller delvist refundere kontingentet.


Bemærk venligst, at al udmeldelse altid skal ske skriftligt (via e-mail: gym.kg66@gmail.com) og inden 31. december, hvis du ikke ønsker at gå på holdet efter nytår. Gives der ikke besked inden denne dato kan det ikke forventes at få refusion.

 

Prøvetimer

 

Generelt tilbyder vi ikke prøvetimer, da mange af vores hold bliver så hurtigt optaget, at det rent praktisk ikke kan lade sig gøre. Som nævnt ovenfor, er det dog muligt at blive afmeldt og få kontingentet refunderet, hvis du eller dit barn allerede efter maks. 1-2 gange finder ud af, at det ikke alligevel ikke var noget for dig/jer.

 



Velkommen til KG66


Kære forældre og gymnaster!


Læs venligst vedhæftede introbreve:


Gymnaster på Breddehold: læs mere her.


Gymnaster på Elitehold: læs mere her.

 

Oversigt over konkurrence- og elitehold hos KG66

 

                    Sæsonen 2019/2020


DU KAN IKKE TILMELDE DIT BARN UDEN DANKORT DA VI IKKE KAN RESERVERE PLADSER!


Du tilmelder dig via dette link til Klubmodul


Som medlem (har været tilmeldt på et hold fra 1. september 2018 til 31. maj 2019) kan du tilmelde dig/dit barn fra og med 16. juni 2019 kl. 10:00.


Nye medlemmer kan tilmelde sig fra den 23. juni (ligeledes kl. 10:00).


(Har man stået på venteliste igennem hele sæsonen og desværre ikke fået plads, har man ligeledes mulighed for at tilmelde sig fra den 16. juni 2019 kl. 10:00)


NB! Linket åbner en ny hjemmeside, Klubmodul, som vi benytter til medlemsregistrering, administration af medlemmer, holdoversigter, tilmeldinger til events (fx årsopvisning), køb af gymnastik- og træningsdragter.

  

Sæsonen 2019/2020

Det er IKKE muligt at skrive sig op til sæsonen 2019/2020, før vi åbner for tilmelding i juni 2019 (medio juni for aktive/passive medlemmer og medlemmer på venteliste - og ultimo juni for nye medlemmer)



Forsikringer


KG66 har har ikke nogen kollektiv ulykkesforsikring, hvorfor det påhviler medlemmet selv at tegne en sådan. 

 


Øvrige praktiske oplysninger

 

Bemærk venligst, at alle hold stopper 5 min. før angivet sluttidspunkt i tilmeldingen. Dvs. at hold af 60 min. varighed stopper efter 55 min., hold af 1½ times varighed efter 1 time og 25 min. osv.

 

Hold, der træner i KG Hallen, kan opleve aflysning af træninger fx i forbindelse med afholdelse af konkurrencer, træningssamlinger, reparation af redskaber m.v. i hallen.

 

Så vidt det er muligt vil trænerne forsøge at tilbyde kompensations-træning på et andet tidspunkt, men vi kan ikke garantere, at vi kan honorere alle aflyste timer i løbet af en sæson.

 

Orientering om evt. aflysninger eller flytning af træning sendes via e-mail og/eller SMS fra KlubModul.


Ferier/lukkedage

Generelt følger alle vores breddehold Tårnby Kommunes Ferie- og fridagsplan. Der kan dog også på skolerne forekomme aflysninger eller flytning af træning, hvis skolerne selv skal bruge deres faciliteter til fx terminsprøver, teater el.lign.

 

Til forside
Print