Abonnementsbetingelserne

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, Visakort, Mastercard


Afmelding af hold:
Ønsker du, at afmelde dig af hold skal det gøres på support@kg66.dk


Bemærk venligst, at der ved afmelding af hold er afmeldingsfrist.

Hvis du ønsker, at afmelde hold men stadig være medlem af klubben, skal det tydelig fremgå af mailen du sender - ellers udmeldes du automatisk af klubben
 

Restancer
Er du i kontingentrestance vil du modtage en rykker med besked om at betale restancen og tilmelde et gyldigt betalingskort. 
Hvis restancen ikke er betalt inden 14 dage fra rykkeren er udstedt eller en dialog er påbegyndt, udmeldes medlemmet af holdet. 

 

Ændringer af priser og handelsbetingelser
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden http://www.kg66.dk


Brugernavn og adgangskoder
Når du tilmelder dig/dit barn et hold hos Kastrup Gymnastikforening af 1966, skal du oprette en profil - og hermed et brugernavn og en adgangskode. Det er dit eget ansvar at opdatere og opbevare disse informationer betryggende. Forbehold
Kastrup Gymnastikforening af 1966 tager forbehold for tryk- og prisfejl.
Kastrup Gymnastikforening af 1966 er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.

 

Kontingenter
Indregnet i kontingent er der taget forbehold for evt. aflysninger, grundet eksamener, terminsprøver, konkurrencer og samlinger på foreningens træningslokationer.

 

Fotografering
Ved tilmelding til et hold i Kastrup Gymnastikforening af 1966, accepterer du samtidig, at der må tages foto af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter.
Billederne kan være situationsbilleder af enkeltpersoner eller grupper af gymnaster samt portrætbilleder af hold. Billederne kan vises på foreningens hjemmeside, trykte- og sociale medier som Facebook, Instagram mv.
Ønsker du ikke at du/barnet/børnene figurerer på et portrætfoto af holdet, skal du fra sæsonstart gøre dit barn opmærksom på, at han/hun ikke må stille op til fotografering, samt informere træneren herom, hvis der en dag bliver taget billeder. 

 

Tekniske krav til dit computerudstyr
Det er hensigten, at teknikken på hjemmesiden er optimeret således, at det fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

 

Ansvarsfraskrivelse
Kastrup Gymnastikforening af 1966 og klubbens indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.kg66.dk; herunder kan vi ikke garantere eller i nogle tilfælde indestå for:

Kastrup Gymnastikforening af 1966 og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som brugeren, brugerens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Kastrup Gymnastikforenings ydelser og forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Kastrup Gymnastikforening af 1966. Kastrup Gymnastikforening af 1966 påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Kastrup Gymnastikforening af 1966 ydelser på www.kg66.dk.